Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Ziyarətçilər

677583

Seçilmiş bayatılar

Əzizim qana-qana,
Zülm etdin qana-qana.
Bilmədin sən qədrimi,
İndi qal yana-yana.
Əziziyəm verəndir,
Qismət Allah verəndir,
Allahın izni olsun,
Allah rəva görəndir.
Əziziyəm Qarabağ,
Adı kimi qara bağ.
Bəxti qara gətirdi,
Əsir oldu Qarabağ.
Əzizim xoş azanda,        
Hikmət var Ramazanda.
Həvəslə oruc tutdum,
Mübarək Ramazanda.
    
Əzizinəm gülsənə,
Sevinsənə, gülsənə.
Qonaq çağır qapına,
Gətirim tər gül sənə.
Əzizim şirin olur,
Baldan da şirin olur.
Nənə üçün nəvənin
Dadı şipşirin olur.
Əzizim yaz gələndə,
Günlər taraz gələndə.
Yarıma qurban olum
Əlində saz gələndə.
Əzizim gülüm məndə,
Xarı bülbülüm məndə.
Sən gülməsən, el gülməz,
Sən gül ki, gülüm mən də.
    
Əzizim hörmət ilə,                
Allahın hörmətilə
Açıram orucumu
Allahın nemətilə.
Əzizim xoş yazınla,
Qışınla, payızınla.
Ramazan, xoş gəlmisən,
Nurunla, avazınla.
Əzizim qardaş yaxşı,
Qardaşa sirdaş yaxşı.
Gen olsa, arxa olmaz,
Dost olsa qardaş, yaxşı

Əziziyəm nə dərdim,
Qarabağı nə dərdim,
Meyitlərin üstündən
Alsaydılar, nə dərdim?

    
Əzizim oda yandı,
Alışdı, oda yandı.
Bir sevgi dünyam vardı,
Alışdı, o da yandı.

Əzizinəm sirr daşı,
Açıb-tökmə, sirr daşı.
Oğul düşmən çəpəri,
Qız qəlbinin sirdaşı.

Əziziyəm yar aldı,
Aydın günüm qaraldı.
Bir ürəyim qalmışdı,
Onu da ki yar aldı.

Əziziyəm enmədi,
Qəm sevincə dönmədi.
Bütün gedənlər döndü,
Mənim yarım dönmədi.

    

Əzizim yaradana,
Şükr olsun yaradana.
Bəxş etdi hər neməti,
Borcluyuq Yaradana.

Əzizinəm düzləri,
Dərə, təpə, düzləri.
Vətənini satanın 
Qoy kor olsun gözləri.
Əzizim tikan alır,
Bağçanı tikan alır.
Qardaş var, tikə bölür,
Qardaş var, tikən alır.
Əzizim bütöv olmaz,
Parasız bütöv olmaz.
Vətənsiz yaşayanın
Ürəyi bütöv olmaz.
    
Əziziyəm qardaşdı,
Soyuqdu, qardı, daşdı,
Ata malın cəld uddu,
Sanki bişmiş bozbaşdı..
Əziziyəm bir üzdən,
Bahadır astar üzdən.
Baş açarsan birindən,
Dad-aman neçə üzdən.
Əziziyəm acı var,
Bir də qardaş acılar.
Ağlar ata yurduna
Həsrət qalmış bacılar.
Əziziyəm yaxşıdır,
İbadət el naxşıdır.
Allah verir qisməti,
Allah bilən yaxşıdır.
    
Əzizim var qüdrəti,
Neməti, səxavəti.
Allaha qurban olum,
Var böyük kəraməti.