Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Kitabın satış nöqtələri

"Akadem kitab"
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 8. 

"Bukinist"
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 8.


"Xəzinə"
Ünvan: Səməd Vurğun bağının yaxınlığı

"Sənin kitabın"
Ünvan: 28 May metrosunun yaxınlığı

"Bayatı"
Ünvan: Yazıçılar Birliyinin kitab mağazası

Ziyarətçilər

831010

Seçilmiş dördlüklər

Ruzigar dəyişib, qəm tikan əkib,
Soyuq ləşkərini üstümə çəkib.
Günəşlə döyüşüb qara buludlar,
Üstümə çiskinlar, çən, duman töküb.

*************************************************

Deyir, yüz yaşda da belə olacaq,
İllər qocaldıqca cavanlaşacaq.
Deyir, gəncliyi tək aşıb-daşır o,
Yaşının qədəri böyüyür ancaq.

*************************************************

Gəlib çıxar qarşına,
Hədəf olar başına,
Özgələrə daş atsan,
Və su töksən aşına.

*************************************************

Gül dərə bilməyən, gör, nələr çəkir,
Paxılçın əməli tikanlar əkir.
Gülab çəkə bilməz kimsə tikandan,
Hər kəs əkdiyinin cövhərin çəkir.

*************************************************

Şeir yüksəldib səni, qoymaz əsla kölgədə,
Şairlər söz əmiri adlanır hər ölkədə.
Allah seçib yaradıb, Allah verib vergini,
Əbədiyaşar olur şair cismən ölsə də.

*************************************************

Ürək dönmür, deyir elə dediyini,
Bilmir şəkər, yaxud zəhər yediyini.
Yiyəsiylə razılaşmır, üsyan edir,
Anladır ki, o düz bilir bildiyini.

*************************************************

Naxələf övlada ümid bağlarsan,
Sonda üzü üstdə qalıb ağlarsan.
Allaha, özünə güvənsən əgər,
Çaylar tək kükrəyib, coşub çağlarsan.

*************************************************

Sözdə fil gücü var, aslan gücü var,
Sözdə qətiyyətli fərman gücü var.
Qılınc da, qalxan da mütidir sözə,
Sözdə ürəklərə dərman gücü var.

*************************************************

Qanadı qırılmış bir quş kimiyəm,
Qayanın dibində bir daş kimiyəm.
Nə qədər Vətənim cəm olmayıbdır,
Bədəndən ayrılmış bir baş kimiyəm.

*************************************************

Allahın işinə qarışır insan,
Allahdan utanıb çəkinmir nadan.
İyirmi bir dekabr – gözəl bir günü
Dünyanın sonu tək sanırdı viran.

*************************************************

Söz andırar, qandırar,
Alovlayıb yandırar.
Yerə vurar daş kimi,
Göyə quş tək qaldırar.

*************************************************

Söz var ki, məlhəm olar,
Söz var ki, xəstə salar.
Söz var ki, əsər etməz,
Söz var ki, meydan alar.

*************************************************

Adam tanıyıram, edər məhəbbət,
Adam tanıyıram, heç etməz söhbət.
Adam tanıyıram, şan-şöhrət acı,
Adam tanıyıram, güdər var-dövlət.

*************************************************

Sevginin əzabı bir məlhəm kimi,
Sevgi əzabı da özü tək şirin.
Sevginin dərdi də ən ləzzətli dərd,
Sevginin hikməti dərindən dərin.

*************************************************

Hər gecədən səhər doğur,
Qaranlığı işıq boğur.
Üstümüzə şux Günəşdən
Nur ələnir, sevgi yağır.

*************************************************