Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Ziyarətçilər

760969

Seçilmiş laylalar

Layla, Mələyim, layla,
Evim, dirəyim layla.
Yuxuna şəkər qatım,
Duzum, çörəyim layla.

Körpə balam, a layla,
Şəkər, balım, a layla.
Sən get şirin yuxuya,
Qadan alım, a layla.

Layla, Mələyim layla,
Gülüm, çiçəyim layla.
Yuxun gül-çiçək olsun,
Canım, ürəyim layla.

Layla deyim, şirin yat,
Qollarını yana at.
Şirin yuxularına
Bollu şəkər, nabat qat.

    

Sən yat, çəkim keşiyin
Başı üstdə beşiyin.
Canına qurban olsun
Malı evin-eşiyin.

Layla, körpə qızcığaz,
Başın üstdə çalım saz.
Dolsun şirin yuxuna
Bağ-bağçalı, güllü yaz.

Layla, Tamerlan, layla,
Gözəl, gül oğlan layla.
Sən get dərin yuxuya,
Qoy desin anan layla.

Layla, balam, şən balam,
Yuxusu gülşən balam.
Al güllərin içində
Uyu, boy at sən, balam.

    

Layla,oğulum, layla,
Şirin noğulum layla.
Yat dərin, mışıl-mışıl,
Deyim nağılım, layla.

Layla gözəl, gül balam,
Saçları sünbül balam,
Sən yat, beşiyin üstdə
Oxusun bülbül, balam.

Layla, gülüm, a layla,
Şən bülbülüm, a layla.
Sən gül şirin yuxuda,
Mən də gülüm, a layla.

Layla, qızım, a layla,
Gözəl nazım, a layla.
Şərəfinə inci tək
Sözlər düzüm, a layla.

    

Layla, həyatım, layla,
Sözüm, bayatım layla.
Sən yat, mən də dincəlim,
Sənlə yatım, a layla.

Layla deyim, yat, dincəl,
Doy yuxudan, ol gözəl.
Sonra durub yenidən
Sən hoppan-düş, ay dəcəl.

Layla gözəl, gül balam,
Saçları sünbül balam.
Güllərin açsın çiçək,
Bağçada bülbül balam.

Övladda nəvəm layla,
Dövlətdə dəvəm layla.
Saxlasın Allah səni,
Layla, bir dənəm, layla.

    

Layla, incim, a layla,
Qəlbi dincim, a layla.
Al yuxunu, gözəlləş,
Ol sevincim, a layla.

Layla deyim, uyu sən,
Sevinc ilə böyü sən.
Ol firavan, bəxtəvər,
Böyü xoşbəxt, gözəl, şən.

Layla, gözüm, a layla,
Şirin sözüm, a layla.
Sənin körpə canına
Qurban özüm, a layla.

Layla, canım, a layla,
Adım-sanım, a layla.
Təbəssümlə, şirin yat,
Dadım-tamım, a layla.