Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Kitabın satış nöqtələri

"Akadem kitab"
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 8. 

"Bukinist"
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 8.


"Xəzinə"
Ünvan: Səməd Vurğun bağının yaxınlığı

"Sənin kitabın"
Ünvan: 28 May metrosunun yaxınlığı

"Bayatı"
Ünvan: Yazıçılar Birliyinin kitab mağazası

Ziyarətçilər

988425

BUNDAN ÖZGƏ ALƏM VAR OLMAZ MƏNƏ

Mənimçin sən varsan, səninçin də mən,
Qeyri bir anlayış bilmədim qətən.
Bir canda iki ruh təkiyik zatən,
Bundan özgə aləm var olmaz mənə.

Tək sənsən ruhumun ruhuna uyğun,
O saf məhəbbətin dərin və çılğın.
Mənim də fikrimi etmisən dalğın,
Səndən özgə biri yar olmaz mənə.

Sənin də qəlbinə hər qəlb sığışmaz,
Qəlbin hər gözələ, yara alışmaz.
Mənsiz məhəbbətin sönər, alışmaz,
Özgəyə dar qəlbin dar olmaz mənə.

Allah yaradıbdır hərəni para,
Bütöv olmaq üçün gərəksən yara.
Qəlbimin dərdinə öz yarım çara,
Özgə bağçasından bar olmaz mənə.

HARDAN BİLƏYDİM?

Dedim, unudaram, görməsəm səni,
Unutmaq çətinmiş, hardan biləydim?
Məhəbbət sınağa çəkməmiş məni,
Sevgim çox mətinmiş, hardan biləydim?

Hər gözəl görəndə dərdindən ölmək,
Hərəyə göz dikib üzünə gülmək,
Yalançı sevgini doğruyla bölmək
Sənin sənətinmiş, hardan biləydim?

Qəlblərə “məhəbbət” əkmək istəyi,
Tuti tək şirin dil tökmək istəyi,
Könülləri didib-sökmək istəyi
Sənin adətinmiş, hardan biləydim?

Solmaz görüşünü rəva bilmədi,
İnanıb üzünə bir də gülmədi.
Üzün neçəncidir, saya bilmədi,
Neçənci qatınmış, hardan biləydim?
Hansı bir çatınmış, hardan biləydim?

GÖRƏNDƏ

Duyuram şərəfsiz “ləyaqət”ini,
Vətəni, ananı atan görəndə.
Dəyərli neməti dəyərsiz bilib,
Bahanı ucuza satan görəndə.

Yerində danışıb, deyib-gülməyib,
Yuxulu gözünü belə silməyib,
Şirini acıdan seçə bilməyib,
Yaxşını yamana qatan görəndə.

Qanan məclisinə o qanmaz gəlib,
Özünün halında olana gülüb,
Özgə kölgəsini özünkü bilib, 
Hazıra nazir tək yatan görəndə.

Qaralır al qanım, solur bənizim,
Elə bil, quruyur ümid dənizim,
Çaylar tək çəkilir, yox olur sözüm,
Karsızı rütbəyə çatan görəndə.

Girişib millətin o, talanına,
Geyir baha malın ucuz canına.
Dözə bilməyirəm ağ yalanına,
Halalı haramda batan görəndə.

Qara ləkə salar, ağ ləkə salmaz,
Ağa qara yaxan ağ günlü olmaz.
Necə saralmasın, solmasın Solmaz?!
Şələsin böhtandan çatan görəndə,
Filin qulağında yatan görəndə,
Yaxşını yamana satan görəndə!

KÖMƏK ET UNUDUM ONU, İLAHİ

Qəlbimin başını qata bilmirəm,
Sevdanı başımdan ata bilmirəm,
Yuxusuz qalmışam, yata bilmirəm,
Kömək et, unudum onu, İlahi!
 
Birdən-birə sevdim, unutmaq çətin,
Niyə birdən-birə bəs atmaq çətin?
Sızlayan qəlbimi ovutmaq çətin,
Kömək et, unudum onu, İlahi!
 
Solmazın  dincliyi gedibdir əldən,
Qorxusu qalmayıb dərddən, əcəldən.
Gül necə yaşayar ayrı bülbüldən?
Kömək et, unudum onu, İlahi!

BƏS NİYƏ UNUDA BİLMİRƏM SƏNİ?

Duyuram yalançı məhəbbətini,
Bəs niyə unuda bilmirəm səni?
Yalançı vədəni, söz-söhbətini,
Bəs niyə unuda bilmirəm səni?
 
Ürəyim qəsdimə durubdur yaman,
Elə hey inləyir, verməyir aman,
Sevgiylə odlanır o, zaman-zaman,
Bəs niyə unuda bilmirəm səni?
 
Baş əymək istəyir o, kəm sevgiyə,
Dinləmək istəmir məni bəs niyə?
Car çəkir “sevirəm, sevirəm” deyə,
Bəs niyə unuda bilmirəm səni?
 
Xar edir ürəyim məni, nədəndir?
İnləyir, sızlayır, bu sevgidəndir.
Solmaz, bu yalançı sevgi itəndir...
Bəs niyə unuda bilmirəm onu?

YALAN

Yalan danışanlar elə şax baxır,
Gözünün içindən yalanlar axır.
Yalanı sübuta yetəndə axır,
Yenə də basılmır, doğruyam, deyir.
 
Yalanı yeridir şirin doğru tək,
Doğrunun bağrını yaran oğru tək.
Sanmayır doğrunu saran oğru tək,
Doğrunu yalana o, qatıb əyir.
 
Yedirdir bal təki acı yalanı,
Üfürür gözünə heç olmayanı.
Gözdən pərdə təki asır böhtanı,
Yalanı doğru tək çeynəyib yeyir.
 
Bürünür yalana başdan ayağa,
Söykənir çürümüş, köksüz dayağa.
Canı alışıbdır belə sayağa,
Yalandan əyninə çul-çuxa geyir.
 
“Yalan ayaq tutar, amma yeriməz”,
Doğru zəfər çalar, heç vaxt yenilməz.
Xeyiri heç zaman şər etməz əvəz,
Yalanın gözündə şər olub xeyir.

YAŞA YAŞADARAQ

Şağan pansionatının həkimi Dilşad Qasımovaya
 
Əynində ağ xalat, əlində şəfa,
Mehriban, səmimi, şən Dilşad həkim.
Geniş ürəyində sədaqət, vəfa,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!
 
Sən şəfa verərək alırsan səfa,
Bundan artıq olmaz xoşbəxtlik daha.
Allahdan arzumdur: görmə bir cəfa,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!
 
Qəlbində sonsuzdur insaf-mürüvvət,
Taqətsiz dizlərə verirsən taqət.
Xalqına edirsən qüvvəncə xidmət,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!
 
Sağlam bədəndə də sağlam ruh olur,
Sağlam olan həyat eşqiylə dolur.
Sağlam bəniz xəstə ruhla tez solur,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!
 
Ana qayğısıdır səndəki qayğı,
Sənə xəstələrdən böyükdür sayğı.
Solmazda oyatdın ilhamlı duyğu,
Səni şeirimlə edim şad, həkim,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!