Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Ziyarətçilər

831017

ƏL ƏLİ YUMASA...

Əl əli yumasa, əl üzü yumaz,
"Hörmət" eləməsən, əlin yuyulmaz.
O "hörmət" ki, ancaq cibləri gəzir,
Ciblər boş olanda olursan yesir.

Ürəyi dolular lap qəlbdən düşüb,
Ürəyin hörməti çox dəbdən düşüb.
Cibin "hörmət"inə möhtac qalıbdır,
Cibləri dolular meydan alıbdır.

Başa kimdir girən, cib əlin yolu,
Başın da boş olsun, ciblərin dolu -
Çəkidə hamıdan gələrsən ağır,
Əlin əl yumasa, üzün qalar qır.

"Hörmət" eləməsən, hörmət görməzsən,
Yaxşının dadını bilməzsən heç sən.
Rüşvətin mədəni adıdır "hörmət",
Dadların ən gözəl dadıdır "hörmət".

Nə yaxşı ki, "hörmət" varmış dünyada,
Yoxsa hamı pulsuz qalar arada.
Hamı bir-birini soyur, talayır,
Özünə ev qurur, ocaq qalayır.

Maaş olmayanda dəb olur "hörmət",
Bəs, necə yaşasın, dolansın millət?!
Olmasa əlləri yuyan o əllər, 
Üzlər qara qalar, olmaz əməllər!

VİCDAN SUSANDA

Anasın atandır torpağın satan,
Vicdanın, görəsən, haçan salıbmış?
Bəlkə doğulanda vicdanı yoxmuş,
Qanını vicdansız qandan alıbmış?!

Pulu, var-dövləti və eyş-işrəti 
Anadan, torpaqdan o baha bilmiş.
Elə vicdanın da onlarla satmış,
Yəqin ki, ağlını hərislik almış.

Satılmış vicdanın bircə qırığı
İlişib qalsaydı onun canında,
Qışqırıb, hayqırıb didərdi onu,
Eyş-işrət içində olan zamanda.

İnsan cansız olur vicdan susanda -
Qara yaş kösövdür cəsədi onda.
İnsan qansız olur vicdan susanda -
Ürək donub qalır qansız olanda.

Ən bədbəxt cəsəddir vicdansız cəsəd -
Qaytara bilməyir itmiş vicdanı.
Vicdanlı vücuda aparır həsəd,
Bilmir, hara qoya çirklənmiş canı.

PULUN AQİBƏTİ

Kim kimi harda gəldi, soyur, tamam talayır,
İmkanı varmı, yoxmu, o heç nəyə baxmayır.
Özünün cibi dolu, qarnı tox olsun deyə,
Razıdır həm vicdanın, adın güdaz verməyə.
Müttəhimsən, pul versən, ədalət səninlədir,
İstər cinayətkarsan, istərsə lap başkəsən.
Tələbəsən, pulun var, "on" qiymət səninlədir,
İstər az-maz bilirsən, istər lap boş "başka"san.
Olmasın heç savadın, həm də qabiliyyətin,
Olsun təkcə vəzifə və kabinet niyyətin.
Burda çətin nə var ki, sən etmə zərrə xiffət,
Pulun sənin qulundur, hər şey puluna minnət.
Pulun qurduğu evi heç fələk qura bilməz,
Pulun yıxdığı evi bütün el yıxa bilməz.
İndi pul Simurq quşu, nə istəsən yetirər -
Kimi dağa qaldırar, kimi desən itirər.
Pula arxayın olub sən itirmə hörməti,
Var-dövlət gəldi-gedər, düşün bir Qiyaməti.
Hörmət isə əbədi, səndən də çox ömürlü -
Həm xatirat heykəli, həm sirli, həm sehirli.