Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Gözəl anam, şən anam

Evimizin işığı
Gözəl anam, şən anam!
Səndən əziz kimim var?
Həmdəmimsən sən, anam!
Gözəllərin gözüsən,
Dilimin xoş sözüsən.
Sən nənəmin özüsən,
Sənə heyran mən, anam!
Cüt yaşılbaş sonayıq,
Səninlə mən bir Ayıq.
Elə bil, bir almayıq,
Bölünmüşük tən, anam!

Ziyarətçilər

23308

Məstan pişiyim

Özüm kimi körpədir
Mənim Məstan pişiyim.

Yedirdirəm doyunca
Həm çəkirəm keşiyin.

Beli ala-buladır,
Sinəsi ağ qar kimi.

Gəzir həyət-bacanı
Mənimlə səyyar kimi.

Hər nə desəm, anlayır,
Gəl deyəndə tez gəlir.

Harda yumşaq yer görsə,
Xumarlanır, dincəlir.

Çox sevir o özünü –
Təmizləyir, yalayır.

Ətrafımda fırlanıb
Quyruğunu bulayır.

Vətən sevgisi

Vətəni çox sevirəm
Anam kimi əzizdir.
Anama və Vətənə
Məhəbbətim dənizdir.

Qucağında ananın,
Şən qoynunda Vətənin
Bəslənirik fərəhlə,
Vətən mənim, həm sənin.

Qorumasaq Vətəni,
Qalarıq biz Vətənsiz.
Yuvasız bir quş kimi
Ölərik biz Vətənsiz.

Mələk qızıma

Mənim quzu Mələk qızım,
Qızım qızı Mələk qızım,
Gəl nənənin ocağına,
Anan yatmış qucağına.
Layla desin nənən sənə,
Desin: “Balam bircə dənə”.
Anan sevən laylaları
Eşit, məst ol gecə yarı.
Layla, Mələk balam, layla,
Həm şəkərim, balım layla.
Özün kimi yuxun şirin,
Həm də gözəl, çay tək dərin.
Xoşbəxt böyü, ol gözəl qız,
Bəxtin olsun çiçəkli yaz.
Ver nənənə nəticələr,
Gözəl-gözəl kötücələr.