Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Gözəl anam, şən anam

Evimizin işığı
Gözəl anam, şən anam!
Səndən əziz kimim var?
Həmdəmimsən sən, anam!

Gözəllərin gözüsən,
Dilimin xoş sözüsən.
Sən nənəmin özüsən,
Sənə heyran mən, anam!

Cüt yaşılbaş sonayıq,
Səninlə mən bir Ayıq.
Elə bil, bir almayıq,
Bölünmüşük tən, anam!

BİR YAŞIN MÜBARƏK, GÖZƏL MƏLƏYİM!

Nəvəmə

Bu gün ad günündür, nübar ad günün,
İlk yaşın mübarək, gözəl Mələyim!
Bu gün günlərindən fərqli, şad günün,
Bir yaşın mübarək, dəcəl Mələyim!

Bünövrə yaşındır, olsun mübarək!
Elinə, obana olasan gərək.
Səni ömrün boyu xoşbəxt, şad görək,
Dürr yaşın mübarək, əzəl Mələyim!

Ataya, anaya olasan çıraq,
Nənəyə, qardaşa arxa və dayaq.
Yayasan aləmə nur dolu soraq,
Gül yaşın mübarək, özəl Mələyim!

Gözəllər gözəli, huri-mələksən,
Günəşdən nur alan qönçə çiçəksən,
Solmaz nənən deyir: gözəl-göyçəksən.
İlk yaşın ömrünə təməl, Mələyim,
Bir yaşın mübarək, gözəl Mələyim!

Ziyarətçilər

640246

Məstan pişiyim

Özüm kimi körpədir
Mənim Məstan pişiyim.

Yedirdirəm doyunca
Həm çəkirəm keşiyin.

Beli ala-buladır,
Sinəsi ağ qar kimi.

Gəzir həyət-bacanı
Mənimlə səyyar kimi.

Hər nə desəm, anlayır,
Gəl deyəndə tez gəlir.

Harda yumşaq yer görsə,
Xumarlanır, dincəlir.

Çox sevir o özünü –
Təmizləyir, yalayır.

Ətrafımda fırlanıb
Quyruğunu bulayır.

Vətən sevgisi

Vətəni çox sevirəm
Anam kimi əzizdir.
Anama və Vətənə
Məhəbbətim dənizdir.

Qucağında ananın,
Şən qoynunda Vətənin
Bəslənirik fərəhlə,
Vətən mənim, həm sənin.

Qorumasaq Vətəni,
Qalarıq biz Vətənsiz.
Yuvasız bir quş kimi
Ölərik biz Vətənsiz.

Mələk qızıma

Mənim quzu Mələk qızım,
Qızım qızı Mələk qızım,
Gəl nənənin ocağına,
Anan yatmış qucağına.

Layla desin nənən sənə,
Desin: “Balam bircə dənə”.
Anan sevən laylaları
Eşit, məst ol gecə yarı.

Layla, Mələk balam, layla,
Həm şəkərim, balım layla.
Özün kimi yuxun şirin,
Həm də gözəl, çay tək dərin.

Xoşbəxt böyü, ol gözəl qız,
Bəxtin olsun çiçəkli yaz.
Ver nənənə nəticələr,
Gözəl-gözəl kötücələr.

TAMERLAN

Nəvəmə

Tamerlan gözəl oğlan,
Dörd yaşlı dəcəl oğlan.
Çox sevir atasını,
İncitmir anasını.

Bacısı Mələk adlı,
Şipşirin və çox dadlı
Bir qızdır mələk kimi,
Gülərüz, şəfəq kimi.

Tamerlan çox şad olur,
Fərəhlə, şəstlə dolur
Mələyin gəlişinə,
O şirin gülüşünə.

Başına sığal çəkir,
Qəlbində sevgi əkir.
Öpərək əzizləyir,
Qoruyur və bəsləyir.

Birdən də bərk dindirir,
Mələyi diksindirir.
Yatanda möhkəm öpür,
Oyadıb edir yesir.