RƏDD OLSUN SİLAHLAR, MÜHARİBƏLƏR

Müharibə ölsün, getsin dünyadan,
Sülhə yol açılsın, bərqərar olsun.
Silahlar, bombalar itsin dünyadan,
Gülüşlər, sevinclər qəlblərə dolsun.

ALLAHIM, KÖMƏK ET TÜRKİYƏMİZƏ

Allahım, kömək et Türkiyəmizə,
Yanğından xilas et, mərhəmət eylə.
Bəla ver, cəza ver düşmənimizə.
Xəyanətə qarşı xəyanət eylə.

ƏMANƏT VAR

Toxunmayın, sevdalıyam,
Xəyalımda məhəbbət var.
Bir igidin sevdasıyam,
Sevdasında dəyanət var.

VƏTƏNİN DADINA ÇATAN MƏRD OĞUL

Namusun, qeyrətin yerlə göy qədər,
Səninlə fəxr edir Vətənin, əsgər!
Vətəndən uzaqda olsan nə qədər,
Ürəyin Vətəndə döyünür, Hüseyn,

MÜQƏDDƏS SEVGİ

irvələri fəth etdin,ucaldın igidliyə,
Oldun ən ali insan həyatımda, gözümdə.
Fəth elədin həm məni, heyranam bu mərdliyə,
Qürur hissi duyuram mən fərəhlə özümdə.

BÖYÜK QƏLƏBƏYƏ, ZƏFƏRƏ DOĞRU

Qulağımız səsdə, gözümüz yolda,
Qələbə xəbəri gözləyirik biz.
Şuşa, laçınımız hələ ki darda,
Onların qəlbiylə vurur qəlbimiz.

FAŞİST ERMƏNİ VANDALLARINA

Murdar düşmən, tez çıx, rədd ol yurdumdan.
Çox zərbə alarsan məğrur Ordumdan!
Yanıb kül olursan, qaçıb gedirsən,
Sənə bir haray yox qonşu yardımdan.

DÜNYANIN GƏRDİŞİ

Bu nə zəmanədir, bu nə gərdişdir?
Pul-para şah olub fani dünyada.
Qanun şahlığını tam itirmişdir,
Əyiş-üyüş olur ani dünyada.