ZƏFƏR NOVRUZUMUZ MÜBARƏK OLSUN

Gözün aydın olsun, Azərbaycanım,
Zəfər Novruzunla firavan oldun.
Dünyaya yayıldı şöhrətin, şanın,
Qalib Ordun ilə şadiman oldun.

O GECƏ

O gecə ulduzlar barışan gecə,
O gecə ürəklər qovuşan gecə.
İki ruh, nəfəsin birləşdiyi an,
Tale ulduzları sayrışan gecə.

İNANMIŞDIM BU SEVGİYƏ

İnanmışdım bu sevgiyə,
İnanmağım hədər oldu.
Aldanmışdım bu sevgiyə,
Qəfil gəldi, gedər oldu.

ELMAR, ƏKSİK OLSUN ÜSTÜNDƏN QADA

Gözlərin dəniz tək, göylər tək göydür,
Ürəyin səma tək, dərya tək açıq.
Qızın həyatına Günəşdir, Aydır,
Həm də taleyinə müjdə, yaraşıq.

SEÇİLMİŞ DÖRDLÜKLƏR

Allahım, Orduma özün yiyə dur,
Allahım, yurduma özün yiyə dur.
Səndən güclü yiyə yox bu dünyada,
Düşmənə sonadək zərbələr vurdur.

RUSA, ERMƏNİYƏ YOX

Tarix təkrarlanır yenə də bu gün,
Ruslar at oynadır Qarabağımda.
Keçən əsrlərdə olduğu kimi,
Ruslar it oynadır Qarabağımda.

ƏSGƏR

Ali Komandandan bəyanət aldın,
Vətəni, xalqını əmanət aldın.
Xalqın dəstəyindən dəyanət aldın,
Qartal tək şığıdın döyüşə, əsgər,

QİSASI ALMAQLA ÖYÜNDÜN, ƏSGƏR!

“Qalib ol, şəhid ol, ya da qazi ol!”
Devizi altında cəbhəyə getdin.
Vətən harayına hər an hazır ol!
Şüarı altında hərəkət etdin.

ALİ BAŞ KOMANDANA

Böyük təşəkkür olsun Ali Baş Komandana,
Qüşməni qovmaq üçün əks hücum verdi ona,
Otuz illik həsrəti qoymaq üzrədir sona.
Yaşasın Qarabağım, Bütöv Azərbaycanım,
Dövlətimin başçısı, Ali Baş Komandanım!