Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Xalqın vuran ürəyi,
Ölkənin nər dirəyi,
İti görən gözləri,
Azərbaycan əsgəri!

Aylı gecə sirdaşı,
Ulduzlar nur yaddaşı.
Qalib açır səhəri,
Azərbaycan əsgəri!

Əcdadını anmısan,
Candan əziz sanmısan
Sən mərdliyi, hünəri,
Azərbaycan əsgəri!

Hərb libası əynində,
Çox yükün var çiynində –
Yağılar var elində.
Qoyma qala əsəri,
Azərbaycan əsgəri!

Allah sənə yar olsun –
Düşmənlərin xar olsun.
Vur Koroğlu ləngəri,
Azərbaycan əsgəri!