Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Ey azəri türkləri,
Azərbaycan əsgəri!
Koroğlunun, Babəkin,
Nəbinin nəvələri!
Tarixə nəzər salın,
İbrətlərdən dərs alın.
Qəhrəmanlıq, şücaət
Mirasınızdır, əlbət.
Nələr görmüşük, nələr…
Yabançı, şər qüvvələr
Dosta düşmənlik etdi,
Qan su yerinə getdi.
Gah rus, gah da erməni…
Tanımadıq düşməni.
Başa düşən, qandıran,
Xalqı qanadlandıran
Sayıldı “xalq düşməni”.
Gah rus, gah da erməni
Qırıb, məhv etdi səni.
Şükür ki, ayıldınız,
Qalxdınız, ayrıldınız.
Dəf edib sovetləri,
Gəldi xalqın rəhbəri.
Yağlı tikə itirmək
Rusa dərd oldu, demək.
Ermənini tovladı-
Qarabağdan qovladı
Yerli, yurdlu türkləri
O rus ilə erməni.
Sən ey türkün əsgəri!
Müharibə illəri
Didərginlər, qaçqınlar
Qaldı yurda intizar.
Allaha şükür ki, siz
Türk əsgəri türksünüz.
Ordu yaradıb yeni
Özünüzə gəldiniz.
Dostla düşmən tanındı,
Haqqın hökmü anındı.
Alqışladıq biz sizi,
Qoruyun cəbhənizi!
İrəli, marş, irəli,
Məhv edək düşmənləri!
Qardaş qardaşı ansın,
Uca birlik yaransın,
Həqiqət budur ancaq-
Dirlik-birlikdədir haqq.
Xoşla olmasa, zorla
Qaytaraq torpaqları,
Vətən cəm olsun barı!