Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Murdar düşmən, tez çıx, rədd ol yurdumdan.
Çox zərbə alarsan məğrur Ordumdan!
Yanıb kül olursan, qaçıb gedirsən,
Sənə bir haray yox qonşu yardımdan.

Döyüş meydanından tülkü tək qaçıb,
Arxadan xəlvətcə dinci vurursan.
Mənfur sifətini dünyaya açıb,
Sırtıq tək, arsız tək öndə durursan.

Ermənidən alçaq, şərəfsiz, qansız
Bir millət görmədim mən bu dünyada.
Faşist, abdal, vandal, yalan, vicdansız
Bir zillət görmədim mən bu dünyada.

Gəncə, Bərdə, Tərtər dinc qətliamı,
Göstərdi dünyaya qaniçən üzün.
Döyüş meydanında durmaq məqamı,
Yoxdur xislətində bu şərəfsizin!

Rədd olun yurdumdan, ömürlük gedin,
Murdar nəfəsiniz, iziniz itsin.
Bir yerdə yaşamaq xülyasın udun,
Tökülən qanlarla əbədi bitsin!

30.10.2020