Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Xoş aprel gecəsi açdı üzünə
Qələbə müjdəli aydın səhəri.
Xoş sevinc yaşları doldu gözünə,
Avropadan aldın zəfər xəbəri.

Gözün aydın olsun, Azərbaycanım!
Şöhrətin yayılıb bütün dünyaya.
Sən gözəl Vətənim, şərəfim, şanım,
Adın ucalıbdır Günəşə, Aya!

Sən hələ yenisən, sən hələ gəncsən,
Dünya heyran olur sərvətlərinə.
Heç kimlə işin yox, rahatsan, dincsən,
Həmişə sadiqsən bu hünərinə.

Ən böyük Qələbən Qarabağdadır,
O da çox yaxındır, uzaqda deyil.
Az qalıb, düşmənlər məhv olmaqdadır,
Düşmən sənin qədər yaraqda deyil!