Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Məhəbbət gözəldir, sevməsək olmaz,
Sevgi nəfəsindən çiçək də solmaz.
Sevgisiz yıxılar dirəklər, dağlar,
Sevgisiz ah çəkər, mələk də ağlar.

Məhəbbət dirəkdir yıxılı evə,
Kaş hamı sevilə, kaş hamı sevə.
Məhəbbət alovdur sönük ürəyə,
Ondan atəş alıb döyünsün deyə.

Ağız şirin olmaz “halva” deməklə,
Onu xəyalında ancaq yeməklə.
Məhəbbət ürəkdə yaransın gərək,
Bu əsil aşiqdə tapılar tək-tək.

Məhəbbət duyğusuz ürəkdə olmaz,
Naşı ürəklərə bu sevda dolmaz.
Odur sevənlərin könül dünyası,
Həyatın mənası,ömrün mənası.

Dəyişik salmayaq o saf hissləri,
Yaxşıya qatmayaq barı pisləri.
Yaxşının-yamanın qiymətin bilək,
Hər şeyə öz adı verilsin gərək.