Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Yaman darıxmışam, yaman, əzizim,
İsti nəfəsinçin, şirin səsinçin.
Qoyma ki, saralsın, solsun bənizim,
Olmasın yanımda olmadığın gün.

Qəlbimdə, gözümdə olursan hər gün,
Qəlbim əzizləyir, gözüm oxşayır.
Sevgi nəğməsilə dolursan hər gün,
Ruhum sığal çəkir, sözüm oxşayır.

Qorxuram sənə çox alışmağımdan,
Budaqda saralmış bir gülüm qalar.
Qorxuram odundan alışmağımdan,
Elə yanaram ki, bir külüm qalar.

Qalmışam dağ ilə daş arasında,
Dağamı söykənim, daşamı dönüm?
Qəlbim məhəbbətin dağ yarasında,
Nə daşda güc qoyar, nə dağda dözüm.