Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Nə yaxşı məhəbbət varmış dünyada,
Bütün bəşəriyyət borclu bu ada.
Yoxsa bu kainat bir daş olarmış,
Qanadı qırılmış bir quş olarmış.

Məhəbbət bağbandır, qəlblər bağbanı,
Hər qəlbin bağbanı onun sultanı.
Məhəbbət olmasa, qəlblər bağ olmaz,
Bağbanı olarsa, güllər saralmaz.

Məhəbbət aşırdır qəlbi dağları,
Sevir, ovundurur qəlbidağları.
Məhəbbət olmasa, sönər bu həyat,
İnsanın gözündə donar kainat.

Məhəbbət yaradan, məhəbbət quran,
Məhəbbət heç nədən hər şey doğuran.
Məhəbbət olmasa, olmazdıq biz də,
Toxumu səpilib hər birimizdə.