Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Adı bahar bənövşəsi,
Özü bahar müjdəsidir.
Elimizin bülbül səsi,
Evimizin nəğməsidir.

Üz-gözündən Günəş doğur,
Ay işığı, mənim anam.
Mehribanlıq və sadəlik
Yaraşığı, mənim anam.

Azərbaycan qadınının
İsməti var üz-gözündə.
Onun qartal qanadının
Kölgəsi var yer üzündə.

Şükür edir, razı qalır
Allahından mənim anam.
Keçə bilir çoxlarının
Günahından mənim anam.

Müqəddəsdir mənim anam-
Övladıyçın yanır hər an.
Mən analar tanıyıram-
Övladını çölə atan.

Zahirini tamamlayır
Daxilinin gözəlliyi.
Yaxşı duyur, tez anlayır,
Məlum olur əsilliyi.

İncəsənət aləmini
Yaxşı duyur gözəl anam.
Elmini və alimini
Uca sayır əzəl anam.