Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Ay ürək, səndə bu görünməmişdi,
Səni sevməyəni sən niyə sevdin?
Bu, sənin başına gələn nə işdi?
Axı, çox mətindir, sadiqdir sevgin.

Cavabsız sevgidən dad-aman, Allah!
İnsanı kiçildər, sevgini əyər.
Qalxar asimana min nalə, min ah,
Verilməz həyata, arzuya dəyər.

Ey könül, sığınma sevdasız qəlbə,
Sevdasız nə bilər sevdalı qədrin?
Uysan səriştəsiz, sədasız qəlbə,
Allah özü versin təmkinin, səbrin!