Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Qurban olum, İlahi,
Sənin gözəl adına.
Yetirsən hər bəndənin
Köməyinə, dadına.

Sənin yolun haqq yolu,
Səsin haqqın səsidir.
Eşqin, o saf varlığın
Bəndələrin bəsidir.

Bu dünyanın şahısan,
Yaradansan, quransan.
Götürmürsən ahı Sən,
Zalımları vuransan.

Əməlinə hər kəsin
Qiymətini verirsən.
Ürəyini hər kəsin
Oxuyursan, görürsən.

Gizli olsa hamıdan,
Səndən gizli olan yox.
Fikirləri, sirləri
Səndən özgə bilən yox.