Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Davranış tərbiyənin güzgüsüdür.

***

Düz adam düz sözdən inciməz.

***

Şirin dillə də baş kəsəndən qorx.

***

Sirrin qədrini əsl sirdaş bilər.

***

Ağıl insanın bələdçisidir.

***

Bəşəriyyət qadın əməyinin bəhrəsidir.

***

Günəş qaranlıqla yaşaya bilməz.

***

Xəyal acı kainatın şirin nemətidir.

***

Namus ləkəsi yuyulmaz.

***

Nəfsini idarə edə bilməyənlər ağlını da idarə edə bilməz.

***

Necə ki etinasız etibarsız olur, etibarsız da etinasız olur.

***

Gəlin və kürəkən qaynanadan halallıq qazanmalıdır.

***

Pambıqla baş kəsənlər xəncərlə kəsənlərdən qorxuludur.

***

Zalım düşməndən xain dost qorxuludur.

***

Qorxmuram vəhşi xislət heyvandan,
Qorxuram mələk donlu şeytandan.

***

Tüstüsü içində boğulan ocaq
Tez özü-özünü söndürər ancaq.

***

Pis gəlməsə, yaxşının qədri bilinməz.

***

Rüşvət almaq dilənməkdən pisdir.

***

Dilənçinin dilənçidən acığı gələr.

***

Qıfıl oğru üçün maneə deyil.

***

Vaxtsız yetişən meyvə yersiz söz kimidir.

***

Özünü öymək biliksiz adamın peşəsidir.

***

Sevgisiz ürək sınıq qədəhdir.

***

Mədəniyyət insanın daxili aləmidir.

***

Dara çəkilən suda boğulana həsəd aparar.

***

İnsanın mərifəti onun danışığından bəlli olar.

***

Ataya, anaya qiymət verməsən,
Qiymətsiz olarsan bu dünyada sən.

***

Olmasın dünyada bir qadın başsız,
Bədən yaşayarmı, qalarsa başsız?

***

Söz danışıqdan keçər.

***

Pis adamlar ona görə çoxdur ki, onlar alaq kimi susuz da bitirlər.