Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Göyü bulud seyr edəndə,
Yağış pənah gətirəndə,
Yolu çaya döndərəndə,
Sən yelkən ol, yad et məni!

Duman tüstü ələyəndə,
Göz-gözü heç görməyəndə,
Çən dağları bələyəndə,
Damla şeh al, yad et məni!

Tufan, boran yetişsə də,
Külək, çovğun göz deşsə də,
Hamı məndən yan keçsə də,
Sən həmdəm qal, yad et məni!

Şimşək çaxsa, göy gurlasa,
Leysan töksə, çaylar daşsa,
Göy tökülsə, dağlar aşsa,
Sən qanad çal, yad et məni!

2019 Solmaz Şirin. Müəllif hüquqları qorunur.

Powered by Megavision International