Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Deyirəm, it al mənə,
Bəsləyim, əzizləyim.
İt almır atam mənə,
Səsləyim, əzizləyim.

İt almaq istəyirəm,
Arzuma çatmaq üçün.
İt olmaq istəyirəm,
Nisgili atmaq üçün.

İt üçün darıxıram,
İt kimi ora-bura
Gəzirəm və baxıram,
Qaçıram hürə-hürə.

Balaca küçən deyə,
Adımı səsləyirlər.
Çiçəksən, gülsən deyə,
Oxşayıb bəsləyirlər.