Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

BELƏ YAŞA

Səni Allah qüdrətiylə xəlq eləyib bu cahanda,
Müdrik sözün, müdrik səsin bəlli olur oxunanda.

Davamı »

DÜZ SÖZ

Düz söz söylə, əyrini gətirmə heç dilinə,
Düz əyrini kəsibdir, şübhə yoxdur əlinə.

Davamı »

SƏNLƏ

Sənlə keçən bircə anım bir mənalı ilə dəyər,
Sənin o saf məhəbbətin verir ömrə-günə dəyər.

Davamı »