Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

MUĞAM ALƏMİ

“Muğam aləmi” Beynəlxalq Muğam Festivalı 18- 25 mart tarixlərində Bakıda keçirilmişdir. Festival çərçivəsində Beynəlxalq Elmi Simpozium, Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi və festival konsertləri silsiləsi təşkil olunmuşdur.

Davamı »

ALLAHIN RƏSULUNDAN HƏDİSLƏR

“Yaxşı işlərdə valideynə kömək edən övlada, həmçinin yaxşı işlərdə övladına kömək edən valideynə, qonşunun öz qonşusuna, dostun öz dostuna, şərikin öz şərikinə və yaxşı işlərdə hökumətə kömək edənə Allah rəhmət eləsin”.

Davamı »

QURAN VƏ QANUN

Bəşəriyyətin özü kimi qədim olan insan hüquqları ideyası tarix boyu hər zaman ictimai inkişaf prosesinə təkan verən ciddi məsələlərdən biri olmuşdur. Təsadüfi deyil ki,

Davamı »

AFORİZMLƏR

Bir ədalət yüz ibadətə dəyər.
Maddiyyat güdənin mənəviyyatı olmaz.
Ədalətli əyalətli olar.
Sədaqət ədalətin dostu, xəyanətin düşmənidir.

Davamı »

XURŞİDBANU NATƏVAN

Nə mən olaydım, İlahi, nə də bu aləm olaydı,
Nə də bu aləm ara dil müqəyyədi-qəm olaydı.
Nə hicr atəşinə odlanıb yanaydı dilim,
Nə eşqin içrə könül böylə şad, xürrəm olaydı.

Davamı »

MƏHSƏTİ GƏNCƏVİ

Qəminlə hər gecə bir qubar gördüm,
Yuxusuz gözləri hey ağlar gördüm.
Nərgiz gözlərin tək uyusam bir az,
Zülfündən pərişan yuxular gördüm.

Davamı »

İLAHİ HÖKMLƏR

Allah eşidəndir hər şeyi, biləndir hər işi. Allahın əlindədir fəzilət, istədiyinə verir O fəzilətini. Rəhmətini istədiyinə ayırıb verər Allah, lütfü böyükdür Allahın. Gözəl davrananları sevər Allah. Mövlanız Allahdır. Allah yardımını əsirgəməsə, heç kim qalib gəlməz sizə. Tək Allah bəs edər bizə, nə gözəl vəkildir O! Böyük lütf sahibidir Allah.

Davamı »

İLHAM VƏ FƏRİZƏ

20 Yanvar – Şəhidlər günü Azərbaycan xalqının taleyinə qanlı, faciəli gün kimi şəhid övladların qanı ilə yazılmışdır. Yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə və sonrakı günlərdə Bakının küçələrində, meydanlarında qan dizə çıxdı. Ən müasir silahlarla xalq atəşə tutuldu, tanklar, toplar dinc əhalini amansızcasına, vəhşicəsinə məhv etməyə başladı.

Davamı »