Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

HƏKİM QƏNİ

Sən bizim ellərin dilbər qızısan,
Olmaz bərabərin gözəllər içrə.
Lalə yanaqların lalədən gözəl,
Mislin yoxdur hüsni-əzəllər içrə!

Davamı »

HƏKİM QƏNİ

İstərdim, a şux, sevgili cananım olaydın,
Mən ruhi-rəvanın, sən isə canım olaydın.
Eşqin dili-zarımdakı aruzuvü dərdim,
Sən isə könül dərdinə dərmanım olaydın.

Davamı »

SONUNCU OLMASIN

Kitab yazmaq şairlərdə həvəsdir,
Səninkilər qəlbdən gələn bir səsdir.
Bu kitaba Həkim Qəni qol çəkib,
Bizim buna tərifimiz əbəsdir.

Davamı »

BU AD GÜNÜN MÜBARƏKDİR

Bu gün sənin ad günündür, mən də təbrikə gəlmişəm,
Bu sözlərdən çələng hörüb mən də sənlə yüksəlmişəm.
Əl açıb Haqq dərgahına sənə dua olmuş peşəm,

Davamı »

KÖNÜL SEVİNCİ

Daha bu lalənin yanağı solmaz,
Daha bu lalənin budağı sınmaz,
Daha bu lalənin bağrı qan olmaz,
Öz könül sirdaşın tapandan bəri.

Davamı »

“ƏDALƏT” QƏZETİ, 20 NOYABR 2014

Qarşımda bir kitab var –“Solmaz çiçəklər”dir adı bu kitabın. “Qızıl kitab” mükafatı almışdır bu kitab. Müəllifi Solmaz Şirindir (Solmaz Qədimalı qızı Şirinova). Bu ad mənə çoxdan tanışdır və mənim üçün çox əzizdir.

Davamı »

“KÖNÜL” QƏZETİ, 25 YANVAR 2005-Cİ İL

Ötən günlərdə Vahid poeziya evində şairə Solmaz Şirinin yubileyi və “Solmaz çiçəklər”adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimə şairənin yaxınları, qohumları və bir çox sənətçilər dəvət olunmuşlar.

Davamı »

6 MART 2004-CÜ İL “KREDO” QƏZETİ

Dünyada insanların möcüzə saydığı hadisələr var. Bu hadisələr bizi heyrətə gətirir. Təfəkkürümüz onları təhlil və həzm edə bilmir. Dəqiq izahını verə bilmədiyimizdən onları möcüzə kimi qəbul etməyə məcbur oluruq.

Davamı »