Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

SEÇİLMİŞ AFORİZMLƏR

Yaxşılıq təmənna güdərsə, pisliyə çevrilər.
Gözdən düşmək göydən düşməkdən betərdir.
Biganəlik soyuq məzardır.
Qonağı qaş-qabaqlı qarşılamaq – onu qamçılamaq.

Davamı »