Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

YAŞA, YAŞADARAQ

Əynində ağ xalat, əlində şəfa,
Mehriban, səmimi, şən Dilşad həkim.
Geniş ürəyində sədaqət, vəfa,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!

Davamı »

YALAN

Yalan danışanlar elə şax baxır,
Gözünün içindən yalanlar axır.
Yalanı sübuta yetəndə axır,
Yenə də basılmır, doğruyam, deyir.

Davamı »

ZƏNG ETDİM Kİ, DEYİM…

Sənin könlün bahar, mənimki qışdır,
Kövrək qəlbim dolu, yanımsa boşdur.
Qəlbimlə danışmaq rəvadır, xoşdur…
Zəng etdim ki, deyim: gözləmə məni,
“Bəlkə gələr” deyə izləmə məni.

Davamı »

LOĞMANSAN, QƏNİ

Səni səxavətlə yaratdı Tanrı,
Kimsəyə bənzəməz insansan, Qəni!
“Yazıya pozu yox”, – dedi atalar,
Allahın yazdığı fərmansan, Qəni!

Davamı »

GÖRƏNDƏ

Duyuram şərəfsiz “ləyaqət”ini,
Vətəni, ananı atan görəndə.
Dəyərli neməti dəyərsiz bilib,
Bahanı ucuza satan görəndə.

Davamı »

YANMA, ÜRƏYİM

Hamının oduna yanma, ürəyim,
Hər dərdi özünün sanma, ürəyim.
Nanəcib gülləsin danma, ürəyim,
Yoxsa atəşlərdən külə dönərsən.

Davamı »