Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

İSİT MƏNİ

İstəyirəm mən əriyəm
Sənin sıcaq nəfəsində,
Sökülməz bir yuva tikəm
Qaynar sinə qəfəsində.

Davamı »

KÖNÜL QIYMARAM

Məni sevməyəni mən heç sevmərəm,
Yer alt- üst olsa da, göy dağılsa da,
Məni saymayanı mən heç saymaram,
Həyatda bircə mən, bir o qalsa da.

Davamı »

TAPILMIR

O necə sazdır ki, görən, sinəmdə,
Onun ahəngini alan tapılmır?!
Necə möcüzə var məhəbbətimdə!
Onun avazına dalan tapılmır,

Davamı »

MƏHƏBBƏT

Harda qaldın, ey məhəbbət,
Ömür artıq olur yarı.
Buna dözmür daha həsrət,
İnsaf eylə, tez gəl, barı.

Davamı »

SEVGİ İSTƏYİRƏM

Əlçatmaz sevginin sorağındayam-
Elə sevginin ki, nakam olmasın,
Hələ qönçə ikən boynunu büküb,
Şaxtada, tufanda erkən solmasın.

Davamı »