Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

AYRILIQ

Ayrılıq ocaqdır-sönməyən ocaq,
Alovu içini eyləyər sıcaq.
Közləri ömürlük damğalayacaq,
Damğası yaradır, hey sızlayacaq.

Davamı »

MƏHƏBBƏT

Harda qaldın, ey məhəbbət!
Ömür artıq olur yarı.
Buna dözmür daha həsrət,
İnsaf eylə, tez gəl, barı!

Davamı »

SEVGİ OLARSA

Sevgiylə yaşanan həyat gözəldir,
Olmasa qəfəsdir, bəlkə də zindan.
Sevgi ilə həyat şeir, qəzəldir,
Sevgidir həyatda ilk sübhdəki dan!

Davamı »

YAD ET MƏNİ

Göyü bulud seyr edəndə,
Yağış pənah gətirəndə,
Yolu çaya döndərəndə,
Sən yelkən ol, yad et məni.

Davamı »

SƏNİ GÖZLƏYİRƏM

Tənha bir adadır kimsəsiz könlüm,
Bir ağ yelkənim yox, yelkənim ol sən.
Səni gözləyirəm illərdən bəri,
Dənizdə, dəryada sükanım ol sən.

Davamı »

SEVGİ İSTƏYİRƏM

Əlçatmaz sevginin sorağındayam-
Elə sevginin ki, nakam olmasın.
Hələ qönçə ikən boynunu büküb,
Şaxtada, tufanda erkən solmasın.

Davamı »

SEVMƏ, AMANDIR

Səni sevməyəni sevmə, amandır,
Həyatın məngənə olar canına.
Cavabsız məhəbbət oddan yamandır,
Yanğılar, alovlar dolar qanına.

Davamı »

SEVGİ NƏĞMƏSİ

Sevgi nəğməsiylə dünya gözəldi,
Zindandır sevgisiz ömrümüz, Allah!
Ən dadlı röyalar sevgiylə gəldi,
Sevgidir ən gizli sirrimiz, Allah!

Davamı »

NİYƏ SEVDİN?

Ay ürək, səndə bu görünməmişdi,
Səni sevməyəni sən niyə sevdin?
Bu, sənin başına gələn nə işdi?
Axı, çox mətindir, sadiqdir sevgin.

Davamı »