Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

ALLAHIN QƏZƏBİ

İnsanlara ibrətçin, dərs üçün, tənə üçün,
Korona adlı bəla göndərmişdir İlahi.
Bəşər övladlarını ədəb, tərbiyə üçün,
Dünyanı məzlumluğa döndərmişdir İlahi.

Davamı »

FƏLƏK – ALLAHIN QULU

Alt-üst etmək istədi taleyimi kor fələk,
Evimi dağıtmağa qurdu mənə min kələk.
Çox şükür ki, o böyük Allah əmriylə yenə,
Ömrümün son yarısı qapı açıldı mənə.

Davamı »

TANRININ QÜDRƏTİ

Tanrı açmayıbdır insana sirri,
Özü yaradıbdır, xisləti bəlli.
İnsanın əlində olsaydı dünya,
Nə hala düşərdi, qisməti bəlli!

Davamı »

ALLAH ETSİN

Kim verməyir, heç verməsin,
Allah versin qiymətimi.
Kim görməyir, heç görməsin,
Allah görsün niyyətimi.

Davamı »