Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

FƏLƏK – ALLAHIN QULU

Alt-üst etmək istədi taleyimi kor fələk,
Evimi dağıtmağa qurdu mənə min kələk.
Çox şükür ki, o böyük Allah əmriylə yenə,
Ömrümün son yarısı qapı açıldı mənə.

Davamı »

TANRININ QÜDRƏTİ

Tanrı açmayıbdır insana sirri,
Özü yaradıbdır, xisləti bəlli.
İnsanın əlində olsaydı dünya,
Nə hala düşərdi, qisməti bəlli!

Davamı »

ALLAH ETSİN

Kim verməyir, heç verməsin,
Allah versin qiymətimi.
Kim görməyir, heç görməsin,
Allah görsün niyyətimi.

Davamı »

ALLAH VERSİN

Almasın əlimdən Allah qolumu,
Bu əli o ələ möhtac etməsin.
Qardaşı, bacını, əziz qohumu
Evində sağ etsin, tərac etməsin.

Davamı »

BU DÜNYA – O DÜNYA

Görəsən, nə üçün bəxş etmiş Tanrı,
Bizi bu dünyaya, verərək can, qan?
O biri dünyanı yaratmaqçınmı,
Şirin canımızı edirik qurban?

Davamı »

YA GÜLDÜR, YA ÖLDÜR

Allah, yaratmısan yaşayım, gülüm,
Yaratmamısan ki, dərd-sərdən ölüm.
Dərdə yem üçünmü verdin canımı?
Qaraltmaq üçünmü verdin qanımı?

Davamı »