Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

PULUN AQİBƏTİ

Kim kimi harda gəldi, soyur, tamam talayır,
İmkanı varmı, yoxmu, o heç nəyə baxmayır.
Özünün cibi dolu, qarnı tox olsun deyə,
Razıdır həm vicdanın, adın güdaz verməyə.

Davamı »

OLMASA VAR-DÖVLƏT

Darda, çətinlikdə olan zaman mən,
Hamının əsl üzün yaxşı sezirəm.
Maskalı üzlərdən vaxt olur, inan,
Bu qərib şəhərdə, vallah, bezirəm.

Davamı »

VİCDAN SUSANDA

Anasın atandır torpağın satan,
Vicdanın, görəsən, haçan salıbmış?
Bəlkə doğulanda vicdanı yoxmuş,
Qanını vicdansız qandan alıbmış?!

Davamı »

Əl ƏLİ YUMASA…

Əl əli yumasa, əl üzü yumaz,
“Hörmət” eləməsən, əlin yuyulmaz.
O “hörmət” ki, ancaq cibləri gəzir,
Ciblər boş olanda olursan yesir.

Davamı »