Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Mənimçin sən varsan, səninçin də mən,
Qeyri bir anlayış bilmədim qətən.
Bir canda iki ruh təkiyik zatən,
Bundan özgə aləm var olmaz mənə.

Tək sənsən ruhumun ruhuna uyğun,
O saf məhəbbətin dərin və çılğın.
Mənim də fikrimi etmisən dalğın,
Səndən özgə biri yar olmaz mənə.

Sənin də qəlbinə hər qəlb sığışmaz,
Qəlbin hər gözələ, yara alışmaz.
Mənsiz məhəbbətin sönər, alışmaz,
Özgəyə dar qəlbin dar olmaz mənə.

Allah yaradıbdır hərəni para,
Bütöv olmaq üçün gərəksən yara.
Qəlbimin dərdinə öz yarım çara,
Özgə bağçasından bar olmaz mənə.