Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Əsil gözəlliyə uymaq gözəldir,
Gözəlin ədası, nazı gözəldir.
Gözəldə gözəllik duymaq gözəldir,
Onu gözəl edən nazlı gözlərdir.

“Gözələ savabdır baxmaq”, bu qüdrət,
Gözəllər ürəyə şəfa verirlər.
Ruhlara nur, işıq, qollara qüvvət,
Beyinə, damara qida verirlər.

İlahi yaradıb, gözəl gözəldir,
Dili şirin olsa, o, lap mələkdir.
Qəlbi gözəl olsa, əsil gözəldir,
Zahirlə daxili tamam gərəkdir.