Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

İçrə

Sən bizim ellərin dilbər qızısan,
Olmaz bərabərin gözəllər içrə.
Lalə yanaqların lalədən gözəl,
Mislin yoxdur hüsni-əzəllər içrə!

Azadə xəyallı, natiq şairə!
Zəmanə görmədi bənzərin hələ.
Şeyda bülbülləri gətirdin dilə,
İndi yeganəsən bu ellər içrə!

Rəvan təbin vardır, rəvan şeirin,
İncə məntiqində mənalar dərin.
Necə də bilirsən hər sözün yerin,
Xəyalın ucadır qəzəllər içrə.

Allah xoş günündə yaratmış Səni,
Nəcib çatdırırsan könlün deyəni.
Irmaq tək natiqən sarsıdır məni,
Möhkəmdir özülün təməllər içrə!
Adını ucaltdın bu ellər içrə!