Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

On beş avqust salnamədir
Azərbaycan diyarına.
İki qızıl medalçılar
Gəldi onun hüzuruna.

Uzun illər gözləyirdi
Ana Vətən bu şöhrəti.
Toğrul, Şərif verdi ona
Göstərərək dəyanəti.

Bütün dünya valeh oldu
Azərbaycan qüdrətinə.
Mərd bayrağı qalxdı göyə,
Şöhrət gəldi şöhrətinə.

Gözün aydın, Azərbaycan!
Uğuruna uğur gəldi.
Bütün dünya sənə heyran,
Var-dövlətin gəlhagəldi!