Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

1990-cı ilin 20 Yanvar hadisəsinə

Şəhidlər Vətənin, xalqın yolunda,
Şəhidlər yolunda şəhid oldun sən.
İgid şəhidlərin məğrur qolunda,
Şəhidlər halında şəhid oldun sən.

Bu qədər güllərdən nədən, qərənfil,
Şəhid zirvəsinə tək ucaldın sən?
Şəhidlər harayın eşidib qəfil,
Şəhidlər yolunda şəhid oldun sən.

Alın yazısıymış, şəhidlər kimi,
Elə bu dünyaya şəhid gəldin sən.
Güllərin içində igid, nər kimi,
Bu uca zirvəyə tək ucaldın sən.

Şəhidlik hər kəsə nəsib olmayır,
Ən uca zirvədir o, zirvələrdən.
Şəhidlik hər gülə nəsib olmayır,
Bu hünər ucadır hər bir hünərdən!