Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Əlçatmaz sevginin sorağındayam-
Elə sevginin ki, nakam olmasın.
Hələ qönçə ikən boynunu büküb,
Şaxtada, tufanda erkən solmasın.

Elə sevginin ki, çiçəklərində
Yolların-izlərin tozu qalmasın.
Elə sevginin ki, səmalarında
Qara buludların izi qalmasın.

Sevgi də dünyada qoşa yaranır,
Taledi, xoşbəxti, bədbəxti olur.
O da insan kimi gəzib aranır,
O da çiçək kimi saralır, solur.

Sevgi istəyirəm röya qanadlı,
Kəhkəşan yolu tək uzansın yolu.
Sevgi istəyirəm bağlı-bağatlı,
Sevgi istəyirəm şirin və dolu.