Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Sevgi nəğməsiylə dünya gözəldi,
Zindandır sevgisiz ömrümüz, Allah!
Ən dadlı röyalar sevgiylə gəldi,
Sevgidir ən gizli sirrimiz, Allah!

Sevgisi olarsa, həyat cənnətdir,
Olmasa, cəhənnəm, qır qazanıdır.
Sevgi gül-çiçəkdir, baldır, şərbətdir,
Sevgi xoş güzəran, cismin canıdır.

Sevgi xoşbəxtliyi dadmaq deməkdir,
Dostluq bünövrəsin yaratmaq kimi.
Nəğməli dünyanı sevmək gərəkdir,
Eşqi, məhəbbəti yaşatmaq kimi.