Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Tanrı açmayıbdır insana sirri,
Özü yaradıbdır, xisləti bəlli.
İnsanın əlində olsaydı dünya,
Nə hala düşərdi, qisməti bəlli!

Hər kəsi yaradıb, bəxş edib həyat,
Qiyamətə qədər veribdir möhlət.
Hər kəsi sınayır, imtahan edir,
Sonda bəlli olar Cəhənnəm, Cənnət.

Qisası qoymayır O, Qiyamətə,
Hər kəsin əməlin çəkir qiymətə.
“Qurani-Kərim”i göndərib ki, O,
Bəndələr qovuşsun islamiyyətə.