Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Space kanalının “Sevimli şou” verilişinin aparıcısı Mikayıl bəyə ithaf edirəm

Səmimisən, mehribansan,
Könlün açıq, üzün gülər.
Şən, qayğıkeş bir insansan,
Dilin oxşar, gözün gülər.

Sadəliyin bəzək, zinət,
“Sevimli şou” verir şöhrət,
Sən edirsən şirin söhbət,
Hər söhbətin, sözün gülər.

Musiqidir can cövhərin,
Canlı ifa söz gövhərin.
Düşündükcə dərin-dərin,
Çəmənlərin, düzün gülər.

Canlı ifa qanadında,
Hər mahnının öz dadında,
Fonoqramsız, düz adında
Tar-kamanın, sazın gülər.

Şən musiqi ağuşunda,
Həm yayında, həm qışında,
Solmaz Şirin alqışında
Sənlə oğlun, qızın gülər.