Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Dilin itiliyi bıçaqdan iti,
Onun yarasına məlhəm tapılmaz.
Sağalar ən dərin bıçaq yarası,
Dil vuran yaralar əsla sağalmaz.

İlan zəhərinə tez olar əlac,
Dillərin zəhəri ən güclü zəhər.
Dillə zəhərlənən qalar naəlac,
Bir anda qanına, canına çökər.

Nə boyda bədənlər, ruhlar öldürür
O bir qırıq tikə, yoxdur çarəsi.
Allahdan istəyim, diləyim budur:
Yox olsun dillərin zəhər badəsi.