Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Sənə yalvarıram, ey ulu Tanrı,
Qardaş qırğınına yol vermə bir an.
Sülhün işığına yönəlt onları,
İnsanla insan tək davransın insan.

Bir də ağlamasın cahanda bəşər,
Ondan uzaq olsun hər bəla, hər şər.
Şeytana uymasın qara qüvvələr,
Olsun bu dünyada bəşər(insan) şadiman.

Ya Allah, hamının beyninə yerit,
Olsun əməlləri saleh bir igid.
Ya Rəbbim, bir də bu duamı eşit,
Bəndələr oxusun Kitabi-Quran.

Bilsin, bu dünyada nə etməlidir,
Necə yaşamalı və getməlidir.
Bilsin, axirətə o yetməlidir,
Sən, ey xəlq eyləyən Xaliqi-Sübhan!

Bu gün bu dünyada qazansın hörmət,
Sabah da köçəndə desinlər “rəhmət”.
Üryan gedəcəkdir, olsa da dövlət,
Dünya bizim deyil, bizimdir dövran,
Yerit yaddaşlara, sən ey Yaradan!
Solmazın duasın eşit, ya Sübhan!