Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Solmaz xanıma ad günü münasibətilə Sənəm Səbaeldən ithaf

Bu gün sənin ad günündür, mən də təbrikə gəlmişəm,
Bu sözlərdən çələng hörüb mən də sənlə yüksəlmişəm.
Əl açıb Haqq dərgahına sənə dua olmuş peşəm,
Bundan sonra söz mülkündə daha çox et pərvaz, xanım,
Bu ad günün mübarəkdir, ay sevimli Solmaz xanım!

Arzum budur bundan belə görməyəsən göz yaşı sən,
Ətrafında cəm edəsən dostu, yarı, yoldaşı sən.
Gör nə kamil bir insanın ömrünə gün yoldaşısan,
Ucal eşqin zirvəsinə, elə pərvaz, Solmaz xanım!
Şad ömrünün dörd fəsli də qoy olsun yaz, Solmaz xanım!

Gözlərin bir dərin dərya, sözlərin şəkər kimidir,
Əsmər alnında tellərin ətirli ənbər kimidir.
Kipriyin cana qəsd edir, hər biri xəncər kimidir,
Qaşlarının tiği kəsər, nizamı pozulmaz, xanım,
Bu ad günün mübarəkdir, ay sevimli Solmaz xanım!

Girib eşqin dəryasına qəvvas kimi dürr tapmısan,
Ustad Həkim Qəni kimi bir qibləgah, pir tapmısan,
Gündüz Günəşdən ziyanı, gecə Aydan nur tapmısan.
Təbi gözəl, şeri rəvan, Şirin avaz, Solmaz xanım,
Xoşbəxt ömrü yaşadıqca sən yenə yaz, Solmaz xanım,
Ucal sənət zirvəsinə, elə pərvaz, Solmaz xanım!