Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Solmaz xanım Şirinə Əzizə Ağahüseynqızından xatirə

Daha bu lalənin yanağı solmaz,
Daha bu lalənin budağı sınmaz,
Daha bu lalənin bağrı qan olmaz,
Öz könül sirdaşın tapandan bəri.

Unudub düyünlü ilin sayını,
Sayır xoş gününü, sayır ayını.
Könül sevincini, könül payını
Tanrının əlindən qapandan bəri.

Sevindi, əl açdı ulu dərgaha,
Son qoydu hicrana, son qoydu aha.
Güldürər Solmazı, ağlatmaz daha,
Tanrım bu işləri yapandan bəri.