Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Sevgiylə yaşanan həyat gözəldir,
Olmasa qəfəsdir, bəlkə də zindan.
Sevgi ilə həyat şeir, qəzəldir,
Sevgidir həyatda ilk sübhdəki dan!

Cənnətə bənzəyir sevgiylə həyat,
Məhəbbət həyatın ehtişamıdır.
Sevgiylə canlanır bütün kainat,
Sevgi sevənlərin fəxri-şanıdır.

Sevgidir həyatın hüsnünü qanmaq,
O, təklik zəncirin qırmaq deməkdir.
Tənhalıq buxovdur boyunda ancaq,
Həyat sevda evin qurmaq deməkdir!