Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Həmdəm istəyirəm, aşiqim olsun,
Götürsün çiyninə dərdi-sərimi.
Qoymasın budaqda güllərim solsun,
Tapım bu həyatda mən öz yerimi.

Həmdəm istəyirəm, həyat yolunda
Büdrəsəm, dayağım, dirəyim olsun.
Həmdəm istəyirəm, qolu-qolumda,
Ürəyi də mənim eşqimlə dolsun.

Həmdəm istəyirəm, nağıl dünyada
Haqqın yollarında yeritsin məni.
Həmdəm istəyirəm, donmuş eşqimlə
İsti nəfəsində əritsin məni.

Həmdəm istəyirəm, ruh verib mənə
Qaldırsın səmaya qanadlarımı.
Büllur çilçıraq tək girsin qəlbimə,
İllərə döndərsin saatlarımı.