Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Müğənni Xumar Qədimovaya ithaf edirəm

Gönəş nuru saç elinə,
Gözəl Xumar, göyçək Xumar!
Gül ənbərli saçlarına,
Üz-gözünə sən çək tumar!

Görüşünə el şad olur,
Varlığınla dilşad olur.
Gözlərində oynar büllur,
Sən baxanda xumar-xumar.

Məhəbbətin nəşəsini,
Ayrılığın bəd səsini,
Həyatın xoş nəfəsini
Andıran bir şüarın var.

Görüşünə gəldi könlüm,
Sənə vurğun oldu könlüm.
Qoy həmişə, gözəl gülüm,
Sənət bağın gətirsin bar.

Qoy bu olsun sənə ayan –
Səni sevir Azərbaycan!
Solmaz dilər o Allahdan:
Sənət yolun olsun hamar,
Gözəl, göyçək, nazlı Xumar!