Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

İnanmışdım bu sevgiyə,
İnanmağım hədər oldu.
Aldanmışdım bu sevgiyə,
Qəfil gəldi, gedər oldu.

Elə bildim ömürlükdür,
Həyatıma dayaq olar.
Elə bildim ölümlükdür,
Son nəfəsə mənlə qalar.

Düşünürdüm bağ-bağatdır,
Bol bar verər, bəhər verər.
Qol-budaqdır, qol-qanaddır,
Həyatıma bahar verər.

Qışın buzlu sazağını
O əridər, yox eyləyər.
Öz hənirti, sıcağını
Ürəyimə ox eyləyər.

Soyuqqanlıq, laqeydlik
Sevgimizə hədəf oldu.
Ən şahanə sevgiliydik,
Şah sevgimiz yetim qaldı.

17.02.2021, s. 11 ərəfəsi.

2019 Solmaz Şirin. Müəllif hüquqları qorunur.

Powered by Megavision International