Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Məni sevməyəni mən heç sevmərəm,
Yer alt-üst olsa da, göy dağılsa da.
Məni saymayanı mən heç saymaram,
Həyatda bircə mən, bir o qalsa da.

Yarımçıq sevginin nə faydası var?
Biri dərə olar, biri dağ olar.
Yarımçıq sevgidən gözləmərəm bar,
Axırı xəzanlı, qarlı bağ olar.

Məni sevməyəndən könül almaram,
O könül dərdimə dərman olsa da.
Duyğusuz könülü yada salmaram,
Könlüm lap ömürlük tənha qalsa da.

Saxta məhəbbəti mən heç bilərəm,
Saxta bir könülə könül demərəm.
Təmənna quluna dönən könülə
Heç Allah özü də qılmasın kərəm.