Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Həcər Qəbələ

Solmaz xanımın ad günü və kitabının təqdimatına həsr edirəm.

Gözələ yaraşan işvə, naz olar,
Sən danışsan, bülbül coşar, yaz olar.
Solmaz xanım, tərif desəm, az olar,
Mən hüsnünə nəğmə qoşum saz ilə.

Həkim Qəni əyri-düzü qandıra,
Şeytan dilin odlu sözlə yandıra,
Bu məclisdən qanmaz adam yan dura,
Yetsin ömür doxsan ilə, yüz ilə.

Mən sərrafam, tükü tükdən seçərəm,
Dost yolunda oddan desən, keçərəm.
Səni qəlbən təbrik edən Həcərəm,
Ömrünü sür bahar ilə, yaz ilə.