Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Firudin Şahbuzlu

Solmaz xanımın “Solmaz çiçəklər” kitabının təqdimatı münasibətilə

Kitab yazmaq şairlərdə həvəsdir,
Səninkilər qəlbdən gələn bir səsdir.
Bu kitaba Həkim Qəni qol çəkib,
Bizim buna tərifimiz əbəsdir.

Arzuların çiçək açsın, solmasın,
Sinən dolsun, səbir kasan dolmasın.
Solmaz xanım, budur sənə arzumuz:
Bu sonuncu bir kitabın olmasın.